DANIŞMANLIK SİSTEMİ

ANASAYFAEĞİTİM ÖĞRETİMDANIŞMANLIK SİSTEMİ

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Okulumuzda danışman öğretmenlik sistemi, öğrencilerin dört yıl boyunca kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerinin izlenmesi ve sorunların olabildiğince erken tespit edilerek çözüme ulaştırılması esasına dayalı olarak işlemektedir. Öğrencilerin lise hayatı boyunca gelişimlerinin takibi, danışman öğretmen tarafından gözlenmesinin yanı sıra PDR birimi, ders öğretmenleri, okul yönetimi ve veliler ile işbirliği içinde gerçekleşmektedir.

Danışman Öğretmen;

  • Öğrencilerimizin akademik ve davranışsal gelişimini yakından izler. Okul içi tutum ve davranışlarını gözlemleyip olumlu davranışları pekiştirecek, olumsuz tutumlar için çözüm olacak stratejileri, rehberlik servisi ve sınıf öğretmeni ile birlikte paylaşır.
  •  Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik başarılarını takip eder,  karşılaşılan sorunlarda ders öğretmeni ile iletişim kurar, eksiklerin giderilmesi için okul yönetimi ve veli ile işbirliği yapar.
  • Veli ile ayda en az bir kez ve ihtiyaç duydukça görüşür. Böylece öğrencinin gelişimi hakkında bilgi akışını gerçekleştirir.
  • Bilgi akışının sağlıklı yapılabilmesi için danışman öğretmenler, okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve okul rehber öğretmeni ile her ay en az 1 kez toplanarak öğrencilerin durumlarını görüşür.  
Copyright © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır.