AKADEMİK BİRİMLER

Matematik Fizik Kimya Biyoloji

Edebiyat Tarih Coğrafya

İngilizce Almanca Fransızca

Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Müzik

Hedeflerimiz

  • Teknolojik anlamda gelişen dünya koşullarına uyum becerilerini geliştirmek,
  • Bilimi kullanarak kendi yaşantılarını iyileştiren, bu süreçte problem çözme basamaklarını takip edebilen, bilimsel okuryazarlık düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmek,
  • Sorunlar hakkında nesnel ve eleştirel düşünebilme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek,
  • Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini, yaratıcılıklarını, sanat ve zevk anlayışlarını geliştirmek,
  • Dünya görüşlerini oluşturmaları için kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamak,
  • Liderlik vasıflarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
  • Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlamak,
  • Çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır. 
  • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve öğrendiğini uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.
  • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

Rehberlik

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz,öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı,  gelişen ve değişen dünyada kendine doğru yerler bulabilen,gelecek tasarımını en iyi şekilde yapabilen,düşünce üreten,sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;

Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya  yönelik uygulamalar  yapılmaktadır.

KULÜPLER

Yaratıcı yazarlık

Drama

Fotoğrafçılık

Satranç

Stem

Bilişim - 3D tasarım

Yabancı dilde drama

Destination Imagination

Model uçak - Simulasyon

Kısa Fil Atölyesi

Seramik - Heykel

Robotik

İletişim

Özlüce Mah. Egemenlik Cd. No:3 Nilüfer / BURSA
bilgi@3mart.k12.tr
444 2 235
+90 224 483 21 80