HABER

ANASAYFAHABERUZAKTAN EĞİTİMDE TAM YETKİN ÖĞRETMENLERLE YENİ DÖNEME HAZIRIZ

UZAKTAN EĞİTİMDE TAM YETKİN ÖĞRETMENLERLE YENİ DÖNEME HAZIRIZ

UZAKTAN EĞİTİMDE TAM YETKİN ÖĞRETMENLERLE YENİ DÖNEME HAZIRIZ

Dünyayı ele geçiren Covid-19 hastalığı, ülkemizde de eğitimin aksamasına neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda okulumuz mart ayı sonunda uzaktan eğitimle derslere başlamıştır. 19 Haziran'da sona eren uzaktan eğitim sürecimiz son derece başarılı geçmiştir.

Yeni eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim sürecinde eğitim programlarını daha etkin kullanabilmek, süreci daha verimli kılmak adına Uludağ Üniversitesi ULUSEM ( Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından tüm öğretmenlerimize "Uzaktan Öğreticilik Eğitimi " verilmiştir. Öğretmenlerimiz, "Yetişkin Eğitimi, Online Eğitim için İçerik Geliştirme, Online Eğitim için Materyal Geliştirme,  Eğitim de Ölçme Değerlendirme, Toplantı Yönetimi, Tersyüz Eğitim/Flipped Learning, ÖYS ve Sanal Sınıf Uygulamaları, Uzaktan Eğitimde Web Teknolojileri Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 Araçları" içerikli derslere katılmışlardır.

ÇEK bünyesinde çalışan tüm öğretmenler beş gün boyunca eğitime devam ederek sertifika almaya hak kazanmışlar ve yeni eğitim öğretim yılına tam donanımlı olarak uzaktan eğitimle başlamışlardır.